ROPS

Rómska odborná pracovná skupina

Občianske združenie OZ Rómska Umelecká Agentúra ako mimovládna organizácia ktorá pôsobí a vykonáva svoju činnosť na území mesta Bánovce nad Bebravou má záujem sa stať partnerom samosprávy mesta Bánovce nad Babravou a vytvoriť Rómsku odbornú pracovnú skupinu ktorá bude navrhovať riešenia a chce byť poradným organom v otázkach riešenia problematiky MRK -marginalizovanej rómskej komunity vo viacerých oblastiach vzdelávania, zdravia, bývania, zamestnanosti a scitlivovania témy k majoritnej častí občanom mesta. Táto skupina chce priniesť hmatateľné výsledky a byt nápomocný aj so súladom programovým vyhlásenia Vlády Slovenskej republiky o stratégii rovnosti , inklúzie a participácie Rómov do roku 2030.

FOTOGALÉRIA: