KTO SME

OZ Rómska Umelecká Agentúra poskytuje všeobecne prospešne služby v oblasti rozvoja , tvorby, zachovávania a propagácií kultúrnych hodnôt. Organizujeme víkendové pobyty ,tábory, a stretnutia pre mládež a rodiny. Taktiež organizujeme kultúrne, spoločenské a športové podujatia z cieľom prezentovať a propagovať detské a mládežnícke súbory zo sféry hudby, tanca, športu a iných umeleckých činnosti. Organizujeme školenia, kurzy, besedy. Poskytujeme informácie prostredníctvom internetu a realizujeme publikačnú a vydavateľskú činnosť zameranú na talentovú mládež talenty. Snažíme sa zachovávať identity rómskeho etnika. OZ RUA je riadne registrované občianske združenie na Ministerstve Vnútra . 

Naša činnosť

 • OZ Rómska Umelecká Agentúra poskytuje všeobecne prospešne služby v oblasti rozvoja , tvorby, ochrany ,obnoví ,zachovania a propagácii kultúrnych hodnôt.
 • organizujeme víkendové pobyty, tábory a stretnutí pre deti mládež a rodiny zo nezvýhodnených skupín obyvateľstva (napr. deti z detských domovov),

 • organizujeme kultúrne spoločenské a športové podujatia s cieľom prezentovať a propagujeme detské a mládežnícke súbory zo sféry hudby, tanca, športu a iných umeleckých činnosti,

 • organizujeme školenia, kurzy a besedy prezentáciu relaxačných a tvorivých programov,

 • spracúvame a realizujeme projekty s cieľom získania finančných prostriedkov z rôznych fondov

 • poskytujeme informácie prostredníctvom internetu a realizáciou publikačnej a vydavateľskej činnosti,

 • a ďalšie služby v oblasti informačných služieb

 • vychováme a radíme zamerane na pracú z talentovou mládežou snaženie sa zachovávať identity rómskeho etnika


Naše Ciele

 • podporovať rómsku identitu Rómov,
 • prispievať vzdelávaniu a osobnému rozvoja deti mládeže,
 • podporovať toleranciu, priateľstvo a rešpekt medzi etnickými rozdielnymi skupinami obyvateľstva a medzi sociálnymi vrstvami,
 • budovať zdravé sebavedomie mládeže a tým ich aktívne zaradiť do pôsobenia spoločnosti,

 • pomáhanie mladým rodinám a mladým ľuďom pri zvládaní výchovných a vzdelávacích ťažkostiach

 • rozvíjať životne zručnosti deti a mládeže z nevýhodného sociálneho prostredia

 • rozvíjať pozitívni vzťah deti a mládeže k prírode kultúre a športu,

 • poskytovať pozitívne vzory a zdravé vzťahy medzi majoritou a minoritou.