Akcelerátor profesionalizácie rómskych hudobných umelcov


Project číslo 10110015 - program CREA CULT 2022 - culture

Podpora rómskych  kultúrnych manažérov a hudobných umelcov.

Hlavným cieľom projektu je profesionalizácia 60 rómskych kultúrnych manažérov a hudobných umelcov v Českej republike, na Slovensku a v Nemecku. Tento cieľ sa dosiahne školením kultúrnych manažérov a hudobných umelcov v technických oblastiach (zvuk, osvetlenie, audio, video, LED zariadenia, pódiá); digitálne oblasti (sociálne siete, internetový marketing, vzťahy s verejnosťou); vo finančnej oblasti (získavanie finančných zdrojov a financovania); v kultúrnom manažmente (ekonomika, zákony, branding, ľudské zdroje, účtovníctvo); av oblasti technickej tvorby/inovácie výstupov, spracovania, distribúcie a uchovávania hudobných diel. Okrem toho sieť odborných konzultantov vybudovaná v rámci projektu umožní účastníkom ďalšie získavanie odborných informácií a sebavzdelávanie. Priama cieľová skupina je Rómski kultúrni manažéri (organizátori a agenti rómskych kultúrnych podujatí a manažéri hudobných telies) a rómski hudobní umelci (zo všetkých partnerských krajín) vo veku 18 a viac rokov. Nepriamymi cieľovými skupinami sú rómski a nerómski kultúrni manažéri (organizátori a agenti kultúrnych podujatí), rómski a nerómski hudobní umelci, partnerské siete rómskych a nerómskych hudobných umelcov v EÚ a hudobné médiá v EÚ. Hlavnými aktivitami sú: mapovanie sietí, profesijných a profesijných organizácií;– zriadenie vzdelávacej akadémie; a spolupráca (výmena skúseností, osvedčených postupov, vytváranie sietí). Projekt realizujú tri subjekty z Českej republiky - Ozvučovací agentúra Serendepity s.r.o , z Nemecka - Madhouse gmbh  a zo Slovenska - OZ Rómska Umelecká Agentúra. Výsledkom projektu bude: 60 vyškolených kultúrnych manažérov a hudobných umelcov; európska online konferencia; tri národné semináre zamerané na výmenu skúseností a osvedčených postupov; náučný sprievodca a mapa rómskych kultúrnych manažérov a hudobných umelcov.

EUROPEAN EDUCATION AND CULTURE EXECUTIVE AGENCY (EACEA)

pripravujeme 2023