Tlačová konferencia - CREA CULT 2022 COOP

03.03.2024

V stredu 28.02.2024 prebehla v Dolnom Benešove úvodná tlačová konferencia v rámci projektu CREA-CULT-2022-COOP Akcelerátor - profesionalizácia rómskych hudobných umelcov. Na konferencií sa zúčastnili zástupcovia hlavného partnera I AM THE SOUND sr..o  zastúpení pána Ing. Maximiliána Reichla a nefinančného partnera Unie Olašských Romů v ČR z.szastúpení pána Jozefa Stojku. Za Slovenského partnera OZRUA pána Lukáša Tonku. 


Tento projekt je realizovaný s finančnou podporou Európskej Komisie v rámci programu CREA - CULT- 2022 -COOP projekt č. 101100158 - Accelerator of professionalization of Roma music artists