Interaktívna mapa rómskych subjektov v rómskej kultúre

04.02.2024

OZ Rómska Umelecká Agentúra rozbieha interaktívnu mapu rómskych subjektov v rómskej kultúre v rámci projektu Akcelerátor - profesionalizácie rómskych hudobných umelcov. 

Interaktívna mapa ma za úlohu z mapovať a zo sieťovať rómske subjekty ktoré pracujú v rómskej kultúre ako sú napr. rómske kultúrne a iné agentúry, manažéri, kultúrne akcie, združenie zamerane na kultúrne a voľnočasové aktivity, zamestnanosť, poradenstva, detské centra atď..

Táto mapa bude zverejnená na webovej stránke www.creacultroma.eu 

Tento projekt je realizovaný s finančnou podporou Európskej Komisie v rámci programu CREA - CULT- 2022 -COOP projekt č. 101100158 - Accelerator of professionalization of Roma music artists 

Partneri projektu :

I AM THE SOUND s.r.o 

https://www.iamthesound.eu/ 

Madhouse gemeinnützige GmbH

https://www.madhouse-munich.com/