Detský Tábor - detský sen 2020

13.08.2020

Občianske združenie Rómska Umelecká Agentúra - organizuje detský tábor pre deti zo sociálne slabšie deti z rómskych komunít ktoré sa bude konať v dňoch 22.8.- 27.08.2020 v
Rekreačné zariadenie Bojnice - Nad Zámkom
Výlety , besedy , workshopy ,  vzdelávacie aktivity pôjdeme na do ZOO , na Hrad atd.

Zámerom tohto projektu je zorganizovať detský letný tábor pre rómske deti a mládež zo sociálne z nevýhodného prostredia.

Cieľom projektu je aktivity podporujúce budovanie rómskej identity (Romipen) , zmyslu plne vyplniť voľnočasové aktivity a vzdelávacie aktivity.

Chceme motivovať k zmyslu plnému a aktívnemu tráveniu voľného času, vytvoriť pre ne miesto pre zábavu, ale aj odpočinok v čase letných prázdnin. Našou aktivitou chceme vytvoriť zmysluplne a kreatívne spoločné strávené chvíle a aktivity podporujúce budovanie rómskej identity (Romipen). Tento tábor my mal trvať 6 dni a počas pobytu chceme viest deti k túžbe spoznávania hodnôt, medziľudských vzťahov a priateľstva. Chceme klásť dôraz na potrebu vzdelávania sa, stretávanie sa s pozitívnymi vzormi z radov Rómov. Medzi svoje projektové aktivity zaradíme besedy , workshopy , hry , športove aktivity , spoznávanie prírody,kultúrnych pamiatok , a chceme u deti zbudiť hrdosť k rómskej menšine . Medzi naše cieľové skupiny patria deti a mládež zo sociálne slabších rodín z prostredia rómskych komunít. 

Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín